Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejść do Harmonogramu naborów na 2018 r. lub do  Harmonogramu naborów na 2017 r. lub do Harmonogramu naborów na 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura dla Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu dla Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 31.08.2018 do 07.09.2018

Alokacja konkursu:  1 500 000,00 PLN

Ogłoszenie o konkursie nr RPLB. 08.01.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.3

Termin składania wniosków: od 14.05.2018 do 22.06.2018

Alokacja konkursu:  735 740,38 PLN

Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 11.05.2018 do 30.05.2018

Alokacja konkursu:  10 386 157,27 PLN

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna dla Poddziałania 3.2.3 efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 23.03.2018 do 13.04.2018

Alokacja konkursu:  11 000 000,00 PLN

Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 29.09.2017 do 06.10.2017

Alokacja konkursu:  16 831 253,12 PLN

Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K02/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra (konkurs może dotyczyć projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Termin składania wniosków: od 02.10.2017 do 16.10.2017

Alokacja konkursu: 5 100 000,00 PLN

Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K02/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra (konkurs nie może dotyczyć projektów objętych zasadami pomocy publicznej/pomocy de minimis)

Termin składania wniosków: od 22.09.2017 do 29.09.2017

Alokacja konkursu: 500 000,00 PLN

Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 31.08.2017 do 07.09.2017

Alokacja konkursu: 19 278 000,00 PLN

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.01.03.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Poddziałania 1.3.3 Tereny inwestycyjne – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 23.06.2017 do 18.08.2017

Alokacja konkursu: 3 952 066,56 PLN

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 23.06.2017 do 14.07.2017

Alokacja konkursu: 11 000 000,00 PLN

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.02.01.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Poddziałanie 2.1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Termin składania wniosków: od 29.05.2017 do 15.06.2017

Alokacja konkursu: 460 000,00 PLN

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Poddziałania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 29.05.2017 do 14.07.2017

Alokacja konkursu: 1 800 000,00 PLN

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Poddziałanie 2 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 29.05.2017 do 12.06.2017

Alokacja konkursu: 700 000,00 PLN

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Poddziałanie 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 28.04.2017 do 26.05.2017

Alokacja konkursu: 3  300 000,00 PLN

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Poddziałanie 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 28.04.2017 do 15.05.2017

Alokacja konkursu: 35 000 000,00 PLN

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Poddziałanie 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 31.03.2017 do 14.04.2017

Alokacja konkursu: 494 015,84 PLN

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K02/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 04.01.2017 do 11.01.2017

Alokacja konkursu: 4 893 429,80 PLN

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 28.11.2016 do 05.12.2016

Alokacja konkursu: 40 000 000,00 PLN

Wezwanie nr RPLB.05.01.03-IZ.00-08-P01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Poddziałanie 5.1.3 Transport drogowy – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 30.09.2016 do 31.10.2016

Alokacja konkursu: 26 257 062,20 PLN

Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 Poddziałanie 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 30.08.2016 do 31.10.2016

Alokacja konkursu: 35 600 000,00 PLN

Ogłoszenie o konkursie NR RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 30.06.2016 do 31.10.2016

Alokacja konkursu: 14 664 650,00 PLN

Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 30.09.2016 do 17.10.2016

Alokacja konkursu: 12 000 000,00 PLN

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 30.09.2016 do 17.10.2016

Alokacja konkursu: 4 952 762,94 PLN

443rop

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 Poddziałanie 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra 

Termin składania wniosków: od 30.06.2016 do 30.09.2016

Alokacja konkursu: 10 000 000,00 PLN

823Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/16 dla Poddziałania 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra.

Termin składania wniosków: od 30.06.2016 do 12.08.2016

Alokacja konkursu: 23 197 236,60 PLN

323Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 31.12.2015 do 30.06.2016

Alokacja konkursu: 10 000 000,00 PLN

813 Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 30.09.2015 do 21.06.2016

Alokacja konkursu: 2 899 820,00 PLN

742Ogłoszenie konkursu nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/16 w ramach Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Termin składania wniosków: od 31.03.2016 do 07.04.2016

Alokacja konkursu: 13 000 000,00 PLN

912Ogłoszenie konkursu nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO Lubuskie 2020 dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 31.12.2015 do 31.03.2016

Alokacja konkursu: 3 400 000,00 PLN

823 Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 30.09.2015 do 30.10.2015

Alokacja konkursu: 21 899 925,32 PLN

Ogłoszenie konkursu RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 30.09.2015 do 29.01.2016

Alokacja konkursu: 30 000 000,00 PLN

Ogłoszenie konkursu RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/15 w ramach Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 30.09.2015 do 30.10.2015

Alokacja konkursu: 13 000 000,00 PLN