Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejść do Harmonogramu naborów na 2019 r. lub do  Harmonogramu naborów na 2018 r. lub do  Harmonogramu naborów na 2017 r. lub do Harmonogramu naborów na 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 15.07.2019 do 22.07.2019

Alokacja konkursu:  : 890 000,00 PLN

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 29.04.2019 do 06.05.2019

Alokacja konkursu:  1 700 000,00 PLN

Ogłoszenie konkursu nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 22.03.2019 do 16.04.2019

Alokacja konkursu:  4 100 000,00 PLN

Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna dla Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 30.08.2018 do 15.10.2018

Alokacja konkursu:  19 153 333,33 PLN

Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura dla Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu dla Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 31.08.2018 do 07.09.2018

Alokacja konkursu:  1 500 000,00 PLN

Ogłoszenie o konkursie nr RPLB. 08.01.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.3

Termin składania wniosków: od 14.05.2018 do 22.06.2018

Alokacja konkursu:  735 740,38 PLN

Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 11.05.2018 do 30.05.2018

Alokacja konkursu:  10 386 157,27 PLN

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna dla Działania 3.2 Efektywność energetyczna dla Poddziałania 3.2.3 efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 23.03.2018 do 13.04.2018

Alokacja konkursu:  11 000 000,00 PLN

Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 29.09.2017 do 06.10.2017

Alokacja konkursu:  16 831 253,12 PLN

Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K02/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra (konkurs może dotyczyć projektów objętych zasadami pomocy publicznej)

Termin składania wniosków: od 02.10.2017 do 16.10.2017

Alokacja konkursu: 5 100 000,00 PLN

Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K02/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra (konkurs nie może dotyczyć projektów objętych zasadami pomocy publicznej/pomocy de minimis)

Termin składania wniosków: od 22.09.2017 do 29.09.2017

Alokacja konkursu: 500 000,00 PLN

Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 31.08.2017 do 07.09.2017

Alokacja konkursu: 19 278 000,00 PLN

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.01.03.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Poddziałania 1.3.3 Tereny inwestycyjne – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 23.06.2017 do 18.08.2017

Alokacja konkursu: 3 952 066,56 PLN

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 23.06.2017 do 14.07.2017

Alokacja konkursu: 11 000 000,00 PLN

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.02.01.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Poddziałanie 2.1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Termin składania wniosków: od 29.05.2017 do 15.06.2017

Alokacja konkursu: 460 000,00 PLN

Ogłoszenie konkursu Nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Poddziałania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 29.05.2017 do 14.07.2017

Alokacja konkursu: 1 800 000,00 PLN

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Poddziałanie 2 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 29.05.2017 do 12.06.2017

Alokacja konkursu: 700 000,00 PLN

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Poddziałanie 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 28.04.2017 do 26.05.2017

Alokacja konkursu: 3  300 000,00 PLN

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Poddziałanie 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 28.04.2017 do 15.05.2017

Alokacja konkursu: 35 000 000,00 PLN

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Poddziałanie 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 31.03.2017 do 14.04.2017

Alokacja konkursu: 494 015,84 PLN

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K02/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 04.01.2017 do 11.01.2017

Alokacja konkursu: 4 893 429,80 PLN

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 28.11.2016 do 05.12.2016

Alokacja konkursu: 40 000 000,00 PLN

Wezwanie nr RPLB.05.01.03-IZ.00-08-P01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Poddziałanie 5.1.3 Transport drogowy – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 30.09.2016 do 31.10.2016

Alokacja konkursu: 26 257 062,20 PLN

Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 Poddziałanie 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 30.08.2016 do 31.10.2016

Alokacja konkursu: 35 600 000,00 PLN

Ogłoszenie o konkursie NR RPLB.04.05.02-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 Poddziałanie 4.5.2 Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 30.06.2016 do 31.10.2016

Alokacja konkursu: 14 664 650,00 PLN

Ogłoszenie o konkursie nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Poddziałanie 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 30.09.2016 do 17.10.2016

Alokacja konkursu: 12 000 000,00 PLN

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Poddziałanie 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 30.09.2016 do 17.10.2016

Alokacja konkursu: 4 952 762,94 PLN

443rop

Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.04.04.03-IZ.00-08-K01/16 w ramach RPO-Lubuskie 2020 Poddziałanie 4.4.3 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Zielona Góra 

Termin składania wniosków: od 30.06.2016 do 30.09.2016

Alokacja konkursu: 10 000 000,00 PLN

823Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/16 dla Poddziałania 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra.

Termin składania wniosków: od 30.06.2016 do 12.08.2016

Alokacja konkursu: 23 197 236,60 PLN

323Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.03.02.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 31.12.2015 do 30.06.2016

Alokacja konkursu: 10 000 000,00 PLN

813 Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.08.01.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 30.09.2015 do 21.06.2016

Alokacja konkursu: 2 899 820,00 PLN

742Ogłoszenie konkursu nr RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/16 w ramach Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Termin składania wniosków: od 31.03.2016 do 07.04.2016

Alokacja konkursu: 13 000 000,00 PLN

912Ogłoszenie konkursu nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO Lubuskie 2020 dla Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 31.12.2015 do 31.03.2016

Alokacja konkursu: 3 400 000,00 PLN

823 Ogłoszenie o konkursie Nr RPLB.08.02.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach RPO-Lubuskie 2020 dla Poddziałania 8.2.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 30.09.2015 do 30.10.2015

Alokacja konkursu: 21 899 925,32 PLN

Ogłoszenie konkursu RPLB.03.03.03-IZ.00-08-K01/15 w ramach Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 30.09.2015 do 29.01.2016

Alokacja konkursu: 30 000 000,00 PLN

Ogłoszenie konkursu RPLB.07.04.02-IZ.00-08-K01/15 w ramach Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra

Termin składania wniosków: od 30.09.2015 do 30.10.2015

Alokacja konkursu: 13 000 000,00 PLN