Poniżej link do pełnej treści informacji:

http://rpo.lubuskie.pl/-/zmienione-wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-