Poniżej link do pełnej treści informacji:

http://rpo.lubuskie.pl/-/zarzad-wojewodztwa-lubuskiego-przyjal-zmiany-do-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-lubuskie-2020-