Poniżej link do pełnej treści informacji:

http://rpo.lubuskie.pl/-/wybor-projektu-do-dofinansowania-zlozonego-w-ramach-konkursu-nr-rplb-09-01-02-iz-00-08-k02-16