Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 22, obowiązująca od 11.04.2017

Opis zmian do ostatniej wersji

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 21, obowiązująca od 22.03.2017 do 10.04.2017

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 20, obowiązująca od 14.03.2017 do 21.03.2017

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 19, obowiązująca od 07.03.2017 do 13.03.2017

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 18, obowiązująca od 21.02.2017 do 06.03.2017

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 17, obowiązująca od 10.01.2017 do 20.02.2017

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 16, obowiązująca od 13.12.2016 do 09.01.2017

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 15, obowiązująca od 01.12.2016 do 12.12.2016

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 14, obowiązująca od 29.11.2016 do 30.11.2016

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 13, obowiązująca od 15.11.2016 do 28.11.2016

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 12, obowiązująca od 08.11.2016 do 14.11.2016

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 11, obowiązująca od 11.10.2016 do 07.11.2016

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 10, obowiązująca od 21.09.2016 do 10.10.2016

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 9, obowiązująca od 23.08.2016 do 20.09.2016

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 8, obowiązująca od 28.07.2016 do 22.08.2016

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 7, obowiązująca od 07.06.2016 do 27.07.2016

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 6, obowiązująca od 24.05.2016 do 06.06.2016

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 5, obowiązująca od 10.05.2016 do 23.05.2016

SzOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 4, obowiązująca od 23.02.2016 do 09.05.2016

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 3, obowiązująca od 25.11.2015 do 22.02.2016

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 2, obowiązująca od 28.08.2015 do 24.11.2015

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 1, obowiązująca od 16.06.2015 do 27.08.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajdź Punkt Informacyjny

Urząd Miasta Zielona Góra
Wydział Funduszy Europejskich
Biuro ZIT ul. Stary Rynek 1,
65-067 Zielona Góra

Urząd Marszałkowski

LRPO 2007 – 2013

Portal Funduszy Europejskich

POKL 2007 – 2013

Serwisy programów

Miasto Zielona Góra