Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Zapoznaj się ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 45, obowiązująca od 30.08.2018

Opis zmian do ostatniej wersji

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 44, obowiązująca od 24.07.2018 do 29.08.2018

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 43, obowiązująca od 26.06.2018 do 23.07.2018

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 42, obowiązująca od 12.06.2018 do 25.06.2018

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 41, obowiązująca od 15.05.2018 do 11.06.2018

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 40, obowiązująca od 24.04.2018 do 14.05.2018

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 39, obowiązująca od 18.04.2018 do 23.04.2018

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 38, obowiązująca od 13.03.2018 do 17.04.2018

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 37, obowiązująca od 20.02.2018 do 12.03.2018

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 36, obowiązująca od 06.02.2018 do 19.02.2018

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 35, obowiązująca od 18.12.2017 do 05.02.2018

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 34, obowiązująca od 21.11.2017 do 17.12.2017

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 33, obowiązująca od 24.10.2017 do 20.11.2017

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 32, obowiązująca od 10.10.2017 do 23.10.2017

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 31, obowiązująca od 26.09.2017 do 9.10.2017

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 30, obowiązująca od 5.09.2017 do 25.09.2017

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 29, obowiązująca od 31.08.2017 do 4.09.2017

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 28, obowiązująca od 16.08.2017 do 30.08.2017

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 27, obowiązująca od 28.06.2017 do 15.08.2017

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 26, obowiązująca od 6.06.2017 do 27.06.2017

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 25, obowiązująca od 24.05.2017 do 5.06.2017

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 24, obowiązująca od 19.05.2017 do 23.05.2017

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 23, obowiązująca od 26.04.2017 do 18.05.2017

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 22, obowiązująca od 11.04.2017 do 25.04.2017

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 21, obowiązująca od 22.03.2017 do 10.04.2017

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 20, obowiązująca od 14.03.2017 do 21.03.2017

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 19, obowiązująca od 07.03.2017 do 13.03.2017

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 18, obowiązująca od 21.02.2017 do 06.03.2017

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 17, obowiązująca od 10.01.2017 do 20.02.2017

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 16, obowiązująca od 13.12.2016 do 09.01.2017

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 15, obowiązująca od 01.12.2016 do 12.12.2016

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 14, obowiązująca od 29.11.2016 do 30.11.2016

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 13, obowiązująca od 15.11.2016 do 28.11.2016

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 12, obowiązująca od 08.11.2016 do 14.11.2016

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 11, obowiązująca od 11.10.2016 do 07.11.2016

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 10, obowiązująca od 21.09.2016 do 10.10.2016

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 9, obowiązująca od 23.08.2016 do 20.09.2016

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 8, obowiązująca od 28.07.2016 do 22.08.2016

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 7, obowiązująca od 07.06.2016 do 27.07.2016

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 6, obowiązująca od 24.05.2016 do 06.06.2016

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 5, obowiązująca od 10.05.2016 do 23.05.2016

SzOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 4, obowiązująca od 23.02.2016 do 09.05.2016

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 3, obowiązująca od 25.11.2015 do 22.02.2016

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 2, obowiązująca od 28.08.2015 do 24.11.2015

SZOOP RPO Lubuskie 2020 wersja nr 1, obowiązująca od 16.06.2015 do 27.08.2015

Znajdź Punkt Informacyjny

Urząd Miasta Zielona Góra
Wydział Funduszy Europejskich
Biuro ZIT ul. Stary Rynek 1,
65-067 Zielona Góra

Urząd Marszałkowski

LRPO 2007 – 2013

Portal Funduszy Europejskich

POKL 2007 – 2013

Serwisy programów

Miasto Zielona Góra